Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ

Mikor alakult a szövetség?
A BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BFTK Nonprofit Kft.) 2012-ben alakult.

Mekkora a tagság?
A BFTK Nonprofit Kft. dolgozóinak létszáma 57 fő

Ki lehet a szövetség tagja?
A BFTK Nonprofit Kft. Budapest Főváros 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság – tehát nem szövetség, de a turisztikai szakma elkötelezett SZÖVETSÉGESE.

Melyek a legjelentősebb megoldásra váró problémák a szövetség munkájában (rövid felsorolás)?
A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) a Főváros tulajdonában áll, de egy speciális turisztikai desztinációs menedzsment szervezet munkáját végzi, kiegészítve azzal, hogy a turizmus, mint ágazat bevételeinek növelése mellett a főváros élhetőségének megőrzését is szem előtt kell tartania. Az egyik legnehezebben kezelhető adottság a jogszabályi környezet ellentmondásai, az illetékességek tisztázatlanságából adódó kiskapuk. A közterületi szolgáltatói és rendezvény-jelenlét, a különböző kerekező járművek, a turistabuszok közlekedése és utóbbiak parkolása, a rakpart, a hajókikötők utascsere-problémái, a hajléktalan-jelenség, a prostitúció, a kábítószerkereskedelem, a taxis anomáliák és szolgáltatói túlszámlázások, a feketegazdaság, az adózási fegyelmezetlenség, a turisztikai programkínálat minősítési és ellenőrzési rendszerének hiányosságai, az IFA-befizetések szétaprózottsága, a szakemberhiány, a koncentráltan jelentkező túlzsúfoltság (bulinegyed), , a turisták (és látogatók, valamint lakosság) biztonság- és komfortérzetének biztosítása külön-külön is jelentős kihívások, melyeket csak nagyon következetes, egyértelmű és részletes szabályozással, és a szabályok betartatásával lehet kezelni. Hozzá lehet még tenni a statisztikai adatszolgáltatás és -kezelés korszerűtlenségét és lassúságát, a big data forradalom és a személyes adatkezelés (GDPR) antagonizmusát.

A Budapesten tervezett turisztikai és infrastrukturális fejlesztések – mind az ingatlanok és attrakciók mind a mobilitás, mind a digitális technológia vonatkozásában – tágabb kontextusba, azaz a város élő ökoszisztémájába helyezendők el. Budapest 2030 címmel létezik hosszú távú fejlesztési stratégia, van továbbá gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtési stratégia is. Az újabb születő koncepciókat érdemes ezekhez is igazítani.

A Fővárosi Turisztikai Kerekasztal koordinátoraként a BFTK fontos küldetést teljesít a szereplők érdekeinek összehangolásában.

A BFTK saját hatáskörében kezeli az alábbi komplex területeket: Budapestinfo Point hivatalos turistatájékoztatási hálózat, szakmai partnerségek, turisztikai és kulturális városmarketing a látogatók felé, Budapest Card hivatalos turisztikai városkártya család gondozása. Ezen kívül kulturális tartalomgyártóként szervezi, társszervezi illetve népszerűsíti a Főváros hivatalos kulturális fesztiváljait és emblematikus vásárait: Budapesti Tavaszi Fesztivál, Budapesti Tavaszi Vásár, Budapesti Nyári Fesztivál, CAFé Budapest Fesztivál, Vörösmarty téri Adventi és Karácsonyi Vásár.

Ezek az Önkormányzatokról szóló törvényből adódó feladatok, arra alapozva delegálta őket a Főváros a BFTK-ra, de kellő támogatási forrás hiányában ezeket a BFTK csak vállalkozói bevételek megtermelésével és visszaforgatásával tudja színvonalasan ellátni. A nemzet fővárosához méltó fejlesztésekhez és a fenntarthatósághoz szükséges Budapest és környéke, mint kiemelt turisztikai desztináció elismerése. A stratégiai és finanszírozási döntések a desztinációs szinten, széles körű konszenzusban kell, hogy szülesssenek.

Mely eredményeitekre vagytok a legbüszkébbek?
Kulturális fesztiválok szervezése világsztárokkal, információs irodahálózatunk, turisztikai információs kiadványaink, BFTK díjak: BUDAPEST KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI NAGYKÖVETE DÍJ, BUDAPEST TURIZMUSÁÉRT DÍJ.

Van-e olyan esemény, amelyet a nagyközönség is látogathat?
Idegenvezetők Világnapja; Turizmus Világnap, Tavaszi Vásár, Budapesti Tavaszi Fesztivál, Budapesti Nyári Fesztivál, Karácsonyi vásár, Zenélő Budapest program, CAFé Budapest Fesztivál.

Publikus e-mail címe a szövetségnek:
BFTK Nonprofit Kft., turisztikai divízió, turisztika@budapestinfo.hu

Egyéb említést érdemlő információ a szövetséggel kapcsolatban
A 100 %-os fővárosi tulajdonban álló BFTK Nonprofit Kft. közhasznú nonprofit tevékenységet végez, teljes körűen ellátja a Fővárosi Önkormányzat kulturális és turisztikai feladatait. Budapest desztinációs menedzsmentjéért, turistatájékoztatásért és turisztikai marketingért felelős szervezetként a BFTK kompetenciája Budapest, mint turisztikai márka (brand) gondozása és kommunikációja. Továbbá a hivatalos Budapestinfo Point turistatájékoztatási rendszer és a Budapest Card hivatalos városkártya család fenntartása. Felelős a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal koordinációjáért. Hivatalos fesztiválszervezőként a BTF és a Café fővárosi társszervezője.

Close