Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Mikor alakult a szövetség?
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 1996-ban alakult.

Mekkora a tagság?
A HNT a szőlő-bor ágazatban dolgozók szakmai önkormányzata, illetve – 2014 óta – hivatalosan is elismert szakmaközi szervezete, egyben az ágazatra egyedüli módon jellemző (lokális, kétszintű regionális, illetve országos) demokratikus szervezetrendszer alapját adó hegyközségek országos szervezete, amelynek így a tagsági létszáma (lásd az alábbi kérdésre adott választ) mintegy 45 000 fő.

Ki lehet a szövetség tagja?
A hegyközségi törvény 4. §-ában foglaltak értelmében a HNT tagjának minősülnek a szőlészeti termelők (mindenki, aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszőlőt művel, vagy területnagyságtól függetlenül borszőlőültetvényének termését értékesíti, és nem minősül borászati termelőnek), a borászati termelők (aki borászati terméket értékesítés céljából állít elő), valamint a szőlészeti és borászati felvásárlók (azaz akik borszőlőt, mustot, illetve bort tovább-feldolgozási célú továbbértékesítés céljából vásárolnak).

Melyek a legjelentősebb megoldásra váró problémák a szövetség munkájában (rövid felsorolás)?

Az önkormányzati szerep további erősítése, a szőlő- és borágazatban dolgozók érdekeinek összehangolása és eredményes képviselete mind a más gazdasági ágazatok szereplőivel (pl. kereskedelem, beszállítók), mind a közigazgatási szervekkel fenntartott munkakapcsolatokban.

Mely eredményeitekre vagytok a legbüszkébbek?
Komoly, érdemi szerepvállalás az ágazatot érintő jogi szabályozás alakításában, a bürokrácia-csökkentés érdekében folytatott sikeres tevékenység, egyre hatékonyabban működő hegyközségi rendszer és közigazgatási tevékenység, 2014-ben a közösségi szabályozásnak megfelelő szakmaközi szervezeti státusz elnyerése, illetve 2016-ban egy átfogó ágazati stratégia elfogadtatása az ágazati szereplőkkel és az illetékes szakminisztériummal. Az 1955-ig visszanyúló hagyománnyal rendelkező Országos Borverseny évenkénti megrendezésével egy olyan szakmai értékmérő-rendszer működtetése, ami – együttműködésben a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztériummal – a megfelelő árualapot biztosítja a magyar borágazat termékeinek külföldi marketing- és promóciós tevékenységeihez.

Van-e olyan esemény, amelyet a nagyközönség is látogathat?
Feladatköréből adódóan mind a HNT, mind az általa összefogott hegyközségi rendszert alkotó egyéb szervezetek (hegyközségek, borvidékek, borrégiók) számos olyan szakmai fórumot vagy rendezvényt tartanak, ami nyitva áll minden érdeklődő előtt.

Publikus e-mail címe a szövetségnek:
hnt@hnt.hu

Close