Csatlakozási kérelem

A csatlakozási kérelemben a csatlakozni szándékozó szervezetnek a kérelme elbírálásához az alábbi alapvető adatokat kell megadnia. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt kérelmet papír alapon is és elektronikus úton is küldje meg az Alapítvány címére.

A csatlakozási kérelem szerkeszthető formában letölthető itt: MTSZA_csatlakozasi_kerelem.docx

  1. A letölthető csatlakozási kérelem hiánytalan kitöltése
  2. A csatlakozni kívánó szervezet, szövetség tevékenységének leírása, alapító dokumentumok másolata.
  3. A csatlakozni kívánó szervezet, szövetség nyilvántartásba vételről szóló hatósági dokumentumok másolata.
  4. A csatlakozni kívánó szervezet, szövetség elmúlt két évének beszámolója.
  5. A csatlakozni szándékozó szervezet legyen az általa képviselt területen reprezentáns, azaz tagsága az általa képviselt terület legalább 10%-át tudja magáénak. Ha regionális szervezet, akkor az előbbi feltétel a régióra vagy turisztikai desztinációra kell vonatkoznia. Kérjük a szakmai leírásban térjen ki a képviselt területre és tagságra is.
Close