Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary

Mikor alakult a szövetség?
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary 1989-ben alapított jogi személy, közúti fuvarozói szakmai érdekképviseleti és érdekvédelmi társadalmi szervezet.

Mekkora a tagság?
A szervezet mintegy 3.600 tagot számlál, ez a teljes közúti fuvarozói szolgáltatói kör – túlnyomó részben mikro- és kisvállalkozások – mintegy 27%-a. Ebből a hazai autóbuszos szegmensben jelentős a lefedettségünk, a piacon lévő vállalkozások 55%-a, mintegy 880 autóbuszos személyszállító vállalkozás tartozik a tagsági körbe.

Ki lehet a szövetség tagja?
A szervezet rendes tagjai lehetnek a díj ellenében közúti árufuvarozási, vagy autóbuszos személyszállítási szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások, illetve a saját számlás (saját árut, személyt szállító) vállalkozások. Rendes tag bármely ilyen vállalkozás lehet, amely az Alapszabályunkat magára nézve kötelezőnek elismeri, és eleget tesz ipartestületi tagdíjfizetési kötelezettségének. Pártoló tag lehet bármely természetes, vagy jogi személy, társult tag lehet az Ipartestület feladatával és célkitűzéseivel azonos tevékenységet folytató és azt támogató jogi személy. A tagság alapja minden esetben az önkéntesség.

Melyek a legjelentősebb megoldásra váró problémák a szövetség munkájában (rövid felsorolás)?
Alapcélunk a hazai közúti fuvarozók versenyképességének növelése, piaci helyzetük erősítése. A problémák értelemszerűen változóak, a kihívások évről évre eltérőek.

  • Jelenlegi legnagyobb kihívásunk az Európai Unió kiküldetési irányelvével és az ún. mobilitási jogszabálycsomaggal kapcsolatos érdekérvényesítés. A jogszabálycsomagokban alapvetően a fejlett nyugat-európai tagállamok protekcionista, piacvédelmi törekvései öltenek testet, és ezek nem csak a kelet-európai fuvarozói szektor versenyképességét, de a keleti blokk piaci létét is veszélyeztetik.
  • Jelentős kihívásként jelentkezik belföldön a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) bevezetése, ahol a jelenlegi átmeneti „tesztidőszakban” a jogalkotóval együtt dolgozunk egy az árufuvarozók és autóbuszos személyszállítók számára átlátható és betartható szabályrendszer kialakításában.
  • Hasonló nagyságrendű kihívás a hazai fuvarpiac védelme a kelet-európai országok fuvarozóival szemben – ezen belül a bilaterális engedélyelosztások kérdése, és a külhonos fuvarozók hazai ellenőrzései tekintetében az elvárt hatékonyság növelése.
  • További kihívásként éljük meg a kötelező-gépjármű felelősségbiztosítás átláthatatlan és tervezhetetlen rendszerét, az állandó és drasztikus díjnövekedést.
  • Jelentős kihívás a krónikus gépjárművezető-hiány, amelyen számos kezdeményezéssel – így a tehergépjármű-vezetői és autóbuszvezetői tevékenység 2016-ban megvalósított szakmásításával – igyekszünk enyhíteni.
  • Az autóbuszosok számára jelentős kihívás az iskolai csoportok határt átlépő szállítására felállított szigorú követelményrendszernek való megfelelés, illetve a színvonalas fővárosi turisztikai célú személyszállítás előtt tornyosuló állandó közlekedési és parkolási problémák.

Mely eredményeitekre vagytok a legbüszkébbek?
Legnagyobb büszkeségünk a szervezet közel három évtizedes hitelességének megőrzése, illetve tagsági körünk és érdekérvényesítő erőnk folyamatos növekedése. Konkrét sikereink közül kiemelhető a kormányzattal kötött 2005, 2008 és 2013 évi versenyképességi Megállapodásunk, és az azok révén megvalósult jogszabály-módosítások, intézkedések, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar közúti fuvarozás Európai Uniós mércével mérve is versenyképes és sikeres alágazat, mely a hazai GDP 6%-át adja. Eredményesek voltunk ezen felül olyan részterületeken, mint az állami szerepvállalás és az állami finanszírozású programok a gépjárművezető képzésben, a Közúti Árutovábbítási Szerződésekről szóló rendelet megalkotása, a jövedéki adó visszaigényelhetősége és egyéb adókedvezmények az alágazatban, vagy a hazai megtett úttal arányos útdíj zökkenőmentes bevezetése.

Van-e olyan esemény, amelyet a nagyközönség is látogathat?

  • Az autóbuszgyártás, forgalmazás és az autóbuszos személyszállítás egyetlen hazai éves seregszemléje, a főszervezésünk mellett áprilisban rendezett BUSEXPO szakkiállítás nyílt, térítésmentesen látogatható esemény. A kiállításon belül rendezzük immár 24. éve az Országos Személyszállítási Szakmai Konferenciánkat.
  • A nagyközönség, a családok számára is nyílt közlekedésbiztonsági rendezvényünk az „5 tengelyen – biztos kézzel” (keressük Magyarország legjobb kamionsofőrjét) szeptemberi országos döntője, amelyet hagyományosan Európa legkorszerűbb vezetéstechnikai tanpályáján, a zsámbéki Drivingcamp Hungary területén rendezünk.
  • Hasonló nyílt, közlekedésbiztonsági rendezvényünk a „Láss az én szememmel” kisiskolások részére szóló vetélkedőnk, ahol a cél a közúti közlekedők legfiatalabb korcsoportja, és a nehézgépjárművek és autóbuszok közötti közlekedési viszonyok bemutatása, és a vészhelyzetekre való demonstratív figyelemfelhívás. Ennek döntőjét szintén családi napként rendezzük a tanévzárást közvetlenül megelőző időszakban, minden év júniusában.
  • Szintén nyílt rendezvényünk a közúti fuvarozás hagyományainak ápolása céljából, a szakmai összetartozás jegyében 17. éve rendezett februári Fuvarozó Vállalkozók Farsangi Bálja – üzletember találkozónk.

Publikus e-mail címe a szövetségnek:
nit@nit.hu

Egyéb említést érdemlő információ a szövetséggel kapcsolatban
A NiT Hungary a legnagyobb taglétszámú hazai közúti fuvarozói érdekképviseleti szervezet, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 2013-ban kötött megállapodás alapján a kormányzat stratégiai partnere a jogalkotás terén. Ipartestületünk a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) és a szociális párbeszéd terén a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsága (KKSZAPB) munkaadói oldalának tagja.

Szervezetünk több mint két évtizedre visszanyúló tevékenysége során a legszélesebb körben alakított ki és ápol szakmai partneri kapcsolatot a jogalkotás, a közlekedéspolitika, az államigazgatás, a szakhatóságok, a hazai és nemzetközi társ-érdekképviseletek, a közlekedéstudományok képviselőivel, tagjaival, illetve a közúti fuvarozási tevékenységet érintő szolgáltatási ágak képviselőivel. A NiT Hungary 2004 óta aktív tagja az 1994-ben alapított, jelenleg 16 európai közúti fuvarozói szakmai szervezetet tömörítő, az európai uniós jogalkotási folyamatokban megkerülhetetlen érdekérvényesítési szerepet betöltő UETR szervezetnek (Union Européenne des Transporteurs Routiers – Európai Közúti Fuvarozók Szövetsége).

Close