Magyar Sétaszövetség Egyesülés

Mikor alakult a szövetség?
2018

Mekkora a tagság?
3 alapító szervezet ebben a pillanatban, hamarosan csatlakozik még 3 szervezet

Ki lehet a szövetség tagja?
A 2018-ban, a legjelentősebb városi sétákat szervező piaci szereplők által életre hívott Magyar Sétaszövetség Egyesülés szeretettel várja tagjai közé azokat a jogi
személyeket, akik:

  1. Úgy gondolják, hogy ideje megkezdeni a közös érdekképviseletet és fellépést a turisztikai-kulturális szakma és a mindenkori törvényalkotók irányába annak érdekében, hogy a folyamatosan bővülő városi séta szolgáltatásának műfaji keretei tisztázódjanak és a sétaközönség érdekeinek megfelelően szabályozásra kerüljenek. Ez a szövetség alapvető célja és küldetése.
  2. Fontosnak tartják, hogy a „városi séta” elnevezés olyan minőségű szolgáltatást takarjon, amely mind tartalmilag, mind kivitelezésében a sétálók elvárásainak megfelel, illetve követi a törvényes és átlátható működés alapvető szabályait. A szövetség tagjainak munkáját egy neves szervezetekből álló független minőségellenőrző bizottság folyamatosan monitorozza és értékeli, mely értékelés kiindulópontja a minőségfejlesztésnek, illetve alapját adja a szövetség által kibocsátott minőségi védjegy használatának, mely kiemeli és reflektorfénybe állítja a magas minőségű szolgáltatókat/programokat.
  3. Hisznek abban, hogy összefogással, tapasztalatcserével és közös akciókkal mind a közvélemény, mind pedig a szakmai partnerek figyelme ráirányítható a belföldi közönség körében egyre ismertebb, népszerűbb, és a kulturális szolgáltatások piacán egyre fontosabb helyet elfoglaló városi séta jelentőségére, egyediségére és a műfajban rejlő lehetőségekre.
  4. Örülnek és támogatják a városi séta műfaját általában népszerűsítő közös kampányokat és marketing akciókat, melyek fő célja, hogy a városi séta örömét, magas minőségét minél szélesebb körben ismertté tegye, illetve a turisztikai szakma megfelelő szervezeti felé kommunikálja.
  5. Szívesen csatlakoznak egy innovatív, a kulturális-turisztikai piacon rendhagyónak számító kezdeményezéshez, mely egyik fő küldetésének tekinti, hogy a felnövekvő generáció körében erősítse a kötődést a városok és lakói között, működésével hozzájáruljon a felelős és odaadó városi létforma megszilárdításához, valamint segítse a városokról, városrészekről, társadalmi rétegekről stb. kialakult sztereotípiák lerombolását, ezzel is tudatosítva és kommunikálva azt, hogy Magyarország rendkívül sokszínű és szerethető hely a világban.
  6. A kölcsönös együttműködés elve mentén támogatják az információ megosztás és tudásátadás gyakorlatát a tagszervezetek üzleti céljainak megsértése nélkül.
  7. Középtávon nyitottak arra, hogy más piaci szereplőkkel együttműködve nagyobb ívű elképzeléseket valósítsanak meg egy-egy kampány segítségével.
  8. Támogatják és szükségesnek érzik az informális és formális keretek között zajló képzési gyakorlat megújítását, középtávon szívesen részt vállalnának a városi sétához kötődő szakképzés újragondolásában, illetve akár életre hívásában.

A tagság feltételei:
A Magyar Sétaszövetség olyan szervezet, ahol mindenkinek helye van, aki a városi séta és programok szegmensében aktívan részt vesz, és szeretné, ha a fenti előnyöket élvezve közösen tudnánk megvalósítani céljainkat.

A tagfelvétel általános kritériumai:
– legalább egy éves, bizonyítható, jogszerű működés
– évente minimum 30 db megvalósult séta
– a működés során az etikusság elvének szem előtt tartása (Etikus működésűnek azt a szervezetet tekintjük, amely önálló brand-del van jelen a piacon, amely más, hasonló tevékenységet végző szervezetek hitelét nem rontja, amely saját maga által előállított szellemi terméket értékesít, és amely csak és kizárólag hiteles és igazolható)

Melyek a legjelentősebb megoldásra váró problémák a szövetség munkájában?
A szövetség elsődleges célja, hogy a városi séta műfaji kereteit meghatározza és tisztázza, azt a sétálóközönség érdekeinek megfelelően szabályozza, a városi séta szegmensében működő szolgáltatók számára pedig edukációs, érdekképviseleti és marketing szolgáltatásokat kínáljon.

Mely eredményeitekre vagytok a legbüszkébbek?
Egyelőre arra, hogy egy ilyen friss műfajt képviselő szervezetek elkezdtek közösen gondolkodni, és felismerték azt, hogy szükség van az együttműködésre.

Publikus e-mail címe a szövetségnek:
marton.kaldi@imagine.hu, david@hosszulepes.org

Close