Szövetségek szövetsége

A turizmus területén működő tizenegy szakmai szervezet „Magyar Turisztikai Szövetség” néven új platformot hozott létre és kíván működtetni a magyar turizmus minőségi fejlődésének, a modern magyar turizmus megteremtésnek elősegítésére.

A magyar turizmus fejlődésének legjelentősebb problémája ma a megfelelő létszámú és képzettségű munkaerő hiánya, ez napi szinten is és hosszú távon is akadálya a versenyképes és fenntartható működésnek. A piac állandóan változó igényeire rugalmasan reagáló humán fejlesztési programok igénye nem új, ám átfogó megoldás még nem született rá a szektorban. A kisvállalkozások külön-külön nem elég erősek humán-erőforrás fejlesztési igényeik professzionális menedzselésére, a nagy szervezetek összefogása pedig ez idáig nem valósult meg.

A Szövetség – minthogy „szövetségek szövetsége” – lehetőség arra, hogy a turizmus különböző szegmenseiben érdekelt szereplők összehangolják információs, képzési és továbbképzési igényeiket és ne egymással párhuzamos fejlesztéseket indítsanak, hanem olyan platformot hozzanak létre, amely mindannyiuk és valamennyi tagszervezetük, végső soron a magyar turizmus minden szereplője számára értékes szolgáltatásokat nyújt.

Az alapítók szándéka szerint a Magyar Turisztikai Szövetség, mint a „szövetségek szövetsége”, nem egy újabb, a több tucat érdekképviseleti szervezet sorában, hanem valóban új lehetőség.

A Szövetség nem a turizmus egyik vagy másik szegmensének a képviselője, hanem valamennyi turisztikai terület közös platformja. Az alapítók és a kurátorok a szállásadás, gasztronómia, a bor, az utazásszervezés, a kulturális szolgáltatások, a közlekedés, a sport, a fürdők tekintélyes képviselői, akik úgy döntöttek, hogy nem saját ágazatukat, hanem a magyar turizmust kívánják fejleszteni.

A Szövetség nem kívánja átvenni, átvállalni az alapító illetve csatlakozó szervezetektől azok lobbi funkcióját. A Szövetség nem az alapítók közös lobbi szervezete, nem az alapító szervezetek helyett kívánja ellátni azok feladatait. Hanem olyan, ma hiányzó szolgáltatásokat kíván életre hívni, amelyeket a turisztikai szakma szervezetei fontosnak tartottak eddig is (adott esetben szerepel is az alapító okirataikban), de ezidáig valamilyen okból nem tudták megvalósítani.

A Szövetség – az alapítványi formának és az „ágazatközi” jellegének köszönhetően –rugalmasan tudja fogadni a csatlakozási szándékot bejelentő szervezeteket, azok jogállásától, méretétől, gazdasági súlyától függetlenül. Gyorsan képes integrálni a turisztikai szakma különböző területein érdekelt vállalkozásokat, ezek tömörüléseit, de akár önkormányzatokat, vagy éppen természetes személyeket is.

A szakmai legitimáció és a Nemzeti Turizmus-fejlesztési Stratégia célrendszeréhez való kapcsolódás okán az MTÜ a Szövetséggel kötött stratégiai keret-megállapodást, amely alapjául szolgál a szakmai programok későbbi támogatásának.

Close