A szakmai kommunikáció új színterei

Összhangban a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia „pilléreivel”, a Magyar Turisztikai Szövetség szakmai munkájának fókuszában a minőségi turizmus kialakításának előmozdítása, valamint a szereplők közti minél hatékonyabb párbeszéd és együttmüködés kialakítása áll. Ennek érdekében a szövetség – éves munkaterve alapján – havi rendszerességgel szakmai eseményeket, rendezvényeket tart.

Kerekasztal: a havonta rendszeresen megrendezett tanácskozáson kizárólag a szövetség tagszervezeteinek vezető képviselői – vagy delegáltjaik – vehetnek részt. Az esemény előre meghirdetett szakmai tematika mentén kerül lebonyolításra, a rendezvény legfontosabb célja a szövetség tagjainak megfelelő és rendszeres tájékoztatása. Az eseményen elsősorban mindenki érdeklődésére számot tartó előadások megtartására kerül sor. A rendezvényen a turisztikai szervezetek közti kommunikáció javítása érdekében minden alkalommal bemutatkozhat egy-egy szövetség is. Természetesen előre egyeztetett formában, lehetőség van aktuális kérdések megvitatásra is.

Work-shop: a negyedévente megrendezett, kötetlenebb hangvételű eseményre a tagok –témától függően- két-három „külsős” vendéget is meghívhatnak. A tagok előzetes jelzése alapján felvetett, közérdekű témák kerülnek megvitatásra, cél a tagszervezetek közti konszenzusos álláspont kialakítása. A Magyar Turisztikai Szövetség az évben folyamatosan várja a témafelvetéseket. A work-shop minden alkalommal egy-egy aktuális témát jár körbe, amennyiben szükséges előterjesztést is megfogalmaz a döntéshozók felé.

Sajtó-reggelik: a szövetség minden hónapban egy-egy előre egyeztetett témában zártkörű újságíró találkozót szervez, amely esemény betekintést enged a számok és adatok mögé. A rendezvény segítséget nyújt a tagoknak szövetségük, saját munkájuk népszerűsítéséhez, valamint platformot biztosít a nagyközönségi kommunikációhoz is.