Egymástól is szívesen tanulnának a turisztikai szolgáltatók

Évente egyszer 3-4 napos vagy kétszer 1-2 napos továbbképzéseket, workshopokat, tréningeket study tourokat vagy e-tananyaggal támogatott önálló tanulást preferálna a munkáltatók többsége – derül ki a turisztikai vállalkozások körében készült igényfelmérésből. Érkezett felvetés arra vonatkozóan, hogy az adott területen elismert vállalkozások is tarthatnának továbbképzéseket az ágazat többi vállalkozásánál foglalkoztatottak számára jó gyakorlatok és tapasztalatok átadásának érdekében.

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány nem reprezentatív felmérést végzett a hazai turisztikai vállalkozások oktatással és szemléletformálással kapcsolatos igényeiről. A 182 kérdőívkitöltő a hazai turizmus legkülönbözőbb területeiről érkezett (szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, TDM, fürdő, turisztikai tanácsadás stb.), véleményük láthatóan alapvetően összecseng. A felmérés nyomán egyértelműen megállapítható, hogy a hazai turisztikai vállalkozások számára fontos a munkavállalóik továbbképzése, amelyet az esetek jelentős többségében meg is valósítanak, és önerőből finanszíroznak.

A kérdőívet kitöltő turisztikai vállalkozások 78,6 százaléka szervezett már korábban továbbképzést munkavállalói számára. Ha ezeket a képzéseket tekintjük, akkor az tapasztalható, hogy a munkáltatók jelentős hiányosságot tapasztalnak a konfliktuskezelés és kommunikáció terén, mivel ilyen típusú képzést szerveztek legnagyobb arányban (43,3%) a munkavállalóik számára – a kötelező (munkavédelmi) képzéseken túl (44,4%). Szintén nagy arányban küldték el munkavállalóikat értékesítéssel és marketinggel kapcsolatos (41,1%), valamint idegen nyelvi képzésekre. Utóbbi továbbképzés aránya ugyan alacsonyabb (35,6%) a korábban említett képzésekhez képest, mégis arra enged következtetni, hogy a munkavállalók megfelelő idegennyelv-tudása továbbra is kihívást jelent a szektorban. Szintén többen szerveztek pénzügyi, számviteli és jogi továbbképzést munkavállalóik számára, de a szakmai jellegű továbbképzések (pl. barista, sommelier) sem elhanyagolhatók. A kérdőívet kitöltő cégek jelentős többsége, 84,6 százaléka önerőből finanszírozta a munkavállalók továbbképzését, és csak 15,4 százaléka vett igénybe pályázati segítséget.

Amikor az egyes, különböző típusú képzések hasznosságáról kérdeztük a kérdőívkitöltők véleményét, szintén a kommunikációval és konfliktuskezeléssel kapcsolatos továbbképzéseket (74,4%), valamint az idegennyelvi képzéseket (65,4%) tartották legnagyobb arányban fontosnak. Az idegennyelv-tudást tekintve az angol, valamint a német nyelvi képzést ítélik a vállalkozások leghasznosabbnak munkavállalóik számára, amely arra enged következtetni, hogy a két „világnyelv” továbbra is dominál a hazai turizmusban. A környező országok nyelveit közel azonos arányban (20,3%) tartják hasznosnak, mint az oroszt (18,1%).

A kérdőívet kitöltő hazai turisztikai vállalkozások egy 1–5-ig terjedő skálán rendkívül fontosnak ítélik meg a tudásfrissítést (72%) és az általános szociális és kommunikációs készségek fejlesztését (56,6%). Szintén magas arányban (40,1%) tartják rendkívül fontosnak a vezetők fejlesztését. Magyarország helyének ismeretét a világ turisztikai térképén közel azonos arányban tartják közepesen fontosnak (27,5%), fontosnak (25,3%) és rendkívül fontosnak (29,1%). A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia szemléletét képviselő programok ismeretét legnagyobb arányban közepesen tartják fontosnak (33%).

Forrás: Magyar Turisztikai Szövetség

A felmérés eredményei alapján a kérdőívet kitöltő hazai turisztikai vállalkozások számára fontos a szervezet kohéziójának megteremtése, amelyet csapatépítő és személyiségfejlesztő tréninggel, valamint megfelelő vezetői képzésekkel kívánnak elérni. A képzések formáját illetően – a hagyományos tantermi képzéseket megelőzve – a válaszadók többsége a gyakorlatorientált tréningeket és a webshopjellegű továbbképzéseket tartja leginkább ideálisnak.

A továbbképzéseket tekintve a munkavállalók létszáma, a képzések időtartama és a képzések költsége jelenti a szűk keresztmetszetet a munkáltatók számára: évi kevés alkalommal (évi egyszer), viszonylag rövid időre (maximum 2-4 képzési nap) és kis létszámban (1-3 fő) tudják munkavállalóikat képzésre küldeni, amely hasznosságához jól szervezett és hatékony továbbképzésekre van szükség. Ugyanakkor ezen a helyzeten némiképp javíthat, ha a munkáltatót egyáltalán nem vagy csak részben terheli a továbbképzés költsége.

A felmérés részletes eredményei itt olvashatók.

Kép forrása: bevezetem.eu