A Magyar Turisztikai Szövetség közleménye az éttermi szolgáltatások áfa-csökkentéséről

A Kormány egyes éttermi szolgáltatások esetében az Áfát 2017. január 1-jével 27%-ról 18%-ra csökkenttette, majd második lépésben 2018. január 1-jétől pedig 5%-ra. Ezzel szorosan összefüggő változás, hogy az 5%-os Áfával történő értékesítés nettó árbevétele után a szolgáltatóknak 4% turizmus-fejlesztési hozzájárulást kell fizetniük.

A kedvezményes Áfa-kulcs az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra vonatkozik. Szoros összefüggést látunk a vendéglátásban – elsősorban vidéken – a bérek alakulása és az Áfa-kulcs alakulása között. A vendéglátásban is a hatályos szakmai bérminimum fölé emelkedtek a bérek az év elején, erre erőforrásként bizonyosan az Áfa-csökkentés révén keletkezett többletet használják fel a vállalkozások, nem a tulajdonosok profitja bővült.

Sok vállalkozás már 2017-ben is csak a bázisnál és a tervezettnél magasabb bérekkel tudta megtartani a dolgozókat vagy pótolni a kilépőket, és figyelembe véve a munkaerő-piaci helyzetét, ez a trend 2018-ban tovább fog folytatódni. A bérek növekedése a vendéglátásban tehát megindult.

Viszont olyan vállalkozások is vannak, melyek korábbi tartalékaikat felélték, szolgáltatásaik színvonalát javító fejlesztésekbe régóta nem ruháztak be. Az Áfa-csökkentés lehetőséget ad arra is, hogy a szolgáltatók a náluk maradó forrásból bért növeljenek, de arra is, hogy az infrastruktúrájukat fejlesszék, esetleg korábban elmaradt, elodázott korszerűsítést végezzenek, vagy akár a marketing aktivitásukat fejlesszék. Bármelyiket is választják, a szolgáltatásuk minőségét fogja javítani. Végső soron tehát az Áfa-csökkentés a vállalkozások versenyképességét javítja.

Tekintettel arra, hogy a változás 2018. január 1-jével lépett hatályba, a kedvezményes Áfával érintett vállalkozások e hónapot követően fogják első ízben elkészíteni a kedvezményes Áfával kalkulált bevallásaikat és ez alapján megfizetni az adót. Értelemszerűen a következő időszak folyamatos feladata lesz az alacsonyabb Áfa-kulcs okozta pozitív hatások vizsgálata. A Magyar Turisztikai Szövetség tagjai által nyomon követi az iparági bérek alakulását, a foglalkoztatás várható bővülését, illetve az iparágon belüli mobilitást. Átfogó értékelésre a 2018-as évet követően lesz lehetőség.

Azt, hogy országosan, összesen ténylegesen mekkora lesz az a várható forgalmazás, amelyből az 5%-os Áfa adóalapja meghatározható, számos, előre nem látható tényező befolyásolja. A vendéglátó szektor KSH által publikált forgalmi adataiból kiindulva – figyelembe véve a 4%-os turizmus-fejlesztési hozzájárulást is – az a becslés megengedhető, hogy a 2018-ban a szolgáltatóknál maradó forrás 30-40 Mrd Ft között lehet.

A szakmai szervezetek egyrészt üdvözölnék a most hatályba lépett pozitív változtatás finomhangolását. Egy olyan korrekciót, ami az üdítő italok esetében nem tenne különbséget aszerint, hogy az helyben készült-e avagy palackozott. Hanem a szabályozás a nem alkohol tartalmú italokra egységesen 5%-os Áfát határozna meg, az alkoholtartalmú italokra pedig egységesen fenntartaná a 27%-os Áfa kulcsot.

A szoros értelemben vett vendéglátás mellett hosszabb távon érdemes lehet foglalkoznunk a turizmus kapcsolódó szegmenseivel is, például a szálláshely szolgáltatást vagy a fürdőszolgáltatást terhelő Áfa-kulcsok jövőjével is, szintén versenyképességi megközelítésben. Ez hosszabb előkészítést és alapos hatáselemzést kíván. Ugyancsak e körben indokolt vizsgálni a munkahelyi vendéglátás kérdését.

Azután az értékesítés után, ami 2017-ben még 18% Áfával adózott, 2018-ban 5+4% lesz a befizetendő közteher: 5% az Áfa és 4% a turizmusfejlesztési hozzájárulás. Ez utóbbi a központi költségvetés bevételét képezi, amelyet a költségvetési törvény alapján turizmus-fejlesztési célra kell fordítani. Magyarul az ágazat szereplőinek befizetései úgymond „becsatornázódnak” egy olyan pénzalapba, melynek rendeltetése a turisztikai szolgáltatások minőségének javítása. Ezzel a mechanizmussal a turisztikai szektor szereplői egyetértenek, a közös teherviselésnek maguk is ezt a modelljét javasolták.

Budapest, 2018. február 16.