Együttműködés

Együttműködési megállapodást kötött egymással a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Magyar Turisztikai Szövetség.

Az MTÜ – mint a turizmus állami irányításának felelős szerve – rendelkezik mindazon információkkal, amelyek a Stratégia megvalósításának körében keletkeznek. Ezen információk megismeréséhez a szakmai szervezeteknek elemi érdekük fűződik annak érdekében, hogy szakmai munkájukat a Stratégiához mint viszonyítási ponthoz tudják igazítani. A Szövetség alapítói, a Szövetséghez csatlakozó szakmai szervezetek és ezek tagjai pedig számos olyan információt gyűjtenek, tárolnak, számos olyan elemzést végeznek, amelyeknek ismerete nélkülözhetetlen a turizmus állami irányításában dolgozók számára.
A megállapodás célja az MTÜ és a turizmus szakmai szervezetei közötti információcsere, a szakmai szempontok érvényesítésének biztosítása.

A Szövetség a megállapodásban azt vállalta, hogy a Szövetség alapítói, illetve a Szövetséghez csatlakozó szakmai szervezetek működése során keletkező, üzleti titoknak nem minősülő adatokat, információkat, ezek értékelése eredményeként keletkező elemzéseket gyűjti, rendszerezi, és ezeket az MTÜ számára hozzáférhetővé teszi. Például szervezeti adatokhoz, üzleti folyamatok elemzéséhez, piackutatások eredményeihez. A Szövetség vállalta továbbá, hogy a Szövetség alapítói, illetve a Szövetséghez csatlakozó szakmai szervezetek az MTÜ kérésére szakmai kérdésekben véleményt adnak, állást foglalnak, javaslatokat tesznek.

Az MTÜ vállalása, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia megvalósítása körében keletkező, üzleti titoknak nem minősülő adatokat, információkat, ezek értékelése eredményeként keletkező elemzéseket a Szövetség útján megosztja a szakmai szervezetekkel.

A szerződés rögzíti, hogy az MTÜ a Szövetség útján bevonja a szakmai szervezeteket a kormányzati döntés-előkészítési munkába, különösen a közigazgatási egyeztetési, véleményezési folyamatokba. Kikéri a Szövetség véleményét a fontosabb szakmai kérdésekben, képviseletet biztosít a Szövetségnek a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testületben, bevonja a Szövetséget a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia monitoringjába, valamint az MTÜ saját döntés-előkészítési folyamataiba.

A megállapodás a 2017. október 16-án létrejött Stratégiai Megállapodás időtartamával azonos időre, azaz öt évre, 2022. október 16-ig terjedő időre jött létre.