Mennyi és milyen diplomásra van szüksége a turizmusnak?

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 megvalósítása feltételezi egy olyan innovatív vezetői réteg létét, amely képes a változási folyamatokat menedzselni, és ambicionálja is ezt. A jövő turisztikai vezetői ma az egyetemek, főiskolák hallgatói.

A turisztikai felsőfokú képzésben fokozatosan csökken a gyakorlati képzés aránya, az elméleti képzés aránya pedig nő. Így a végzettség munkaerőpiaci relevanciája egyre csökken. A duális képzés előnyeivel a terület kevéssé él. A munkaerőpiacon jelenleg a relatív alacsony bérek miatt a turizmus nem kínál vonzó életpályát, a diplomásokat sokszor nem a végzettségüknek megfelelő munkakörökben foglalkoztatják. Mindez oda vezet, hogy a tehetségesebb hallgatók már a tanulmányaikat is külföldön folytatják, vagy végzés után helyezkednek el másik országban, Magyarországon viszont a gyengébb felkészültségű munkaerőt is kénytelen alkalmazni a szektor, és semmilyen minőségi követelményt nem tud érvényesíteni vele szemben. Ezzel pedig épp a legfontosabb cél, a turisztikai szolgáltatások minőségi kínálatának megteremtése nem tud megvalósulni, hiszen ennek a felkészült, elkötelezett munkaerő a kulcseleme.

Célunk, hogy ösztönözzük olyan, kifejezetten magas színvonalú felsőoktatási képzések hazai meghonosodását, létrejöttét, amelyek nemcsak a magyar, de akár nemzetközi hallgatók számára is vonzerővel bírnak. Ugyanis ahhoz, hogy a magyar fiatalok közül minél többen a turizmusban képzeljék el a boldogulásukat, nemzetközi összehasonlításban is vonzó képzési programokat kell kínálni. A képzések érdekesek lehetnek a régió országaiban élő fiataloknak is. Jó szakmai színvonal és ár-érték arány esetében egy újonnan fejlesztett, gyakorlatias magyarországi képzés alternatíva lehet a jóval költségesebb osztrák, német, olasz, svájci képzésekkel szemben.

Kiemelt célcsoportot jelentenek az államhatárainkon kívül élő magyar, leendő turisztikai szakemberek, akik a képzés révén megismerkedhetnek a nemzetközi gyakorlattal, hogy aztán szülőföldjükön a tanultak kamatoztatásával és a megszerzett kapcsolatok segítségével jobban tudjanak boldogulni mint turisztikai vállalkozók.

A Magyar Turisztikai Szövetség együttműködik a felsőoktatási intézményekkel: új képzési tartalmak kidolgozásának ösztönzésével, innovatív tanulási technikák bevezetésnek támogatásával, kutatási és képzésfejlesztési feladatok segítésével.