Szakértői névjegyzék

Jelenleg nincsen egy olyan, jogszabályban meghatározott ügycsoport, amelyben turisztikai szakértő igénybevétele lenne kötelező. Ugyanakkor számos esetben merül fel igény olyan szakember közreműködésére, aki – többéves vagy évtizedes munkatapasztalata alapján – a turizmus egyik-másik területének specialistájává vált. Sokszor éppen valamelyik turisztikai szegmensben működő szolgáltatónak van szüksége valamely másik turisztikai részterületen jártas tanácsadóra, projektmenedzserre vagy éppen pályázat értékelőre.

A Magyar Turisztikai Szövetség megkezdte egy turisztikai szakértői névjegyzék összeállítását. 2018 január végére összeállt a szakértői lista első változata, amely a 11 alapító és a 11 csatlakozott szervezett által megadott több mint 200 szakember nevét, elérhetőségét, valamint azt a működési területet tartalmazza, amelyben releváns munkatapasztalattal rendelkeznek. A lista értéke, hogy egyaránt tartalmaz neveket valamennyi turisztikai szakterületről.

A szakértői névjegyzék több célt szolgál. Elsősorban azért hoztuk létre, hogy rendelkezésre álljon egy személyi kör, amelynek tagjai akár azonnal felkérhetők, amennyiben valamilyen szakmai feladat elvégzésének igénye merül fel, például ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség a Szövetség bevonásával kívánja azt megoldani. A szakértői lista ezen túlmenően megkerülhetetlen forrás mindazon partnerek (fejlesztést tervező szolgáltatók, szakmai befektetők) részére, akik bármilyen turisztikai célú projekthez keresnek meghatározott, jól beazonosítható területen szakértelemmel rendelkező közreműködőt, tanácsadót.

Tekintve, hogy a lista nem jogszabályi rendelkezés alapján jött létre, értelemszerűen a benne szereplő személyes adatok nem nyilvánosak, ezeket a Szövetség nem teszi közzé. Amennyiben megkeresés érkezik valakitől, azt az adott szakértő felé továbbítjuk, aki maga dönti el, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és szabad kapacitással rendelkezik-e, és ennek függvényében vállalja vagy sem a közreműködést. Ezután ő maga veszi fel a kapcsolatot a szakértőt keresővel. Aki szakértőt keres, igényét az info@magyarturisztikaiszovetseg.hu e-mail-címen jelezheti.