Turizmus Bulletin: az újraélesztett főnix

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Budapesti Corvinus Egyetemmel kötött együttműködési megállapodása keretében újraindította a turisztikai szakma egyetlen akadémiai minősítésű szakmai tudományos folyóiratát. A 2014 végén rövid időre Csipkerózsika-álomba szenderült periodika változatlanul évente 4 lapszámmal jelentkezik, a szakmai közönség már kézbe vehette a XVII. évfolyam összevont 1–2. számát olyan, a szolgáltatói oldalon állók számára gyakorlati szempontból is releváns témákkal, mint például a szabadidős utazók motivációinak legújabb tendenciái, a romkocsmaturizmus pszichológiája, vagy éppen a desztinációfejlesztés paradigmatikus változásai. Hamarosan napvilágot lát a szintén összevont 3–4. szám. A XVIII. évfolyamtól kezdve negyedévente egy-egy önálló, a tervek szerint 4-6 tanulmányt tartalmazó lapszám jelenik majd meg.

Innen tölthető le a Turizmus Bulletin 2017. évi 1-2. száma

Az alábbiakban változatlan formában közöljük Jászberényi Melindának, a Bulletin főszerkesztőjének és Michalkó Gábornak, a Szerkesztőbizottság elnökének beköszöntőjét:

A főnix, a tűzmadár számos kultúra mitológiájában a feltámadás, az örök élet jelképe. Aki már megtapasztalta, hogy miként képes a legkisebb szellőtől is lángra lobbanni a kihűltnek hitt parázs, könnyen megértheti a főnixhez kötődő mítoszok hátterét. Tehát a főnix látszólagos újjáéledése mögött valójában a külső szemlélő számára rejtve maradó erők állnak.

Az 1997-ben alapított, ez idáig 16 évfolyamot megélt Turizmus Bulletin a turisztikai tudás egyetlen, magyar nyelven megjelenő, akadémiai minősítéssel rendelkező fórumának másodszori újjászületése nem a véletlen műve. Aki azt gondolná, hogy ezen sorok íróinak lelkesedése, ambíciója vagy éppen küldetéstudata generálta a tekintélyes lap újraindulásához szükséges anyagi és humán erőforrások megteremtését, az téved. Az, hogy Önök most a kezükben tarthatják a lapot, illetve a képernyőn görgethetik gondolatainkat, kizárólag Önöknek, a Turizmus Bulletint a kezdetektől magukénak érző, a tudás forrásának tekintő, a szakmai-tudományos párbeszéd nélkülözhetetlen színterének vélő közösségnek köszönhető. Ha Önök nem fogalmazzák meg hiányérzetüket, ha Önök nem kopogtatnak azokon a bizonyos ajtókon és ha Önök nem erősítik meg a döntéshozókban, hogy a Turizmus Bulletinre márpedig szükség van, akkor az a maroknyi csapat, amely az elmúlt hónapokban éjt nappallá téve dolgozott a megjelenés előkészítésén, sosem tudott volna új életet lehelni a folyóirat kiüresedett hasábjaiba.

A Turizmus Bulletin alapítói joga 2016-ban a Magyar Turizmus Zrt. megszüntetésével párhuzamosan létrejövő Magyar Turisztikai Ügynökséghez került, amelynek vezetősége felismerte, hogy a lap ott lesz a legjobb kezekben, ahol a hasábjait képesek folyamatosan megtölteni, ahol a célközönség tekintélyes része található és ahol a minőségbiztosítás is garantált, tehát az akadémiai szférában. 2017 őszén a Budapesti Corvinus Egyetemet érte az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökségtől felkérést kapott a Turizmus Bulletin szakmai és tudományos folyóirat további gondozására. Az intézmény Marketing és Média Intézetén belül működő Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont felvállalta a lap megjelenésével kapcsolatos koordinációt, létrehozta a napi operatív munkát végző Szerkesztőbizottságot és a stratégiai kérdésekben állást foglaló Tudományos Tanácsadó Testületet. Az újjászületés tehát megtörtént, immáron csak a szakmai és tudományos közösség tagjain múlik a tartós fennmaradás. A továbbra is negyedévenként megjelenő 4-6 lektorált tanulmányhoz, illetve a Műhely rovatba kerülő elemzésekhez, ismertetőkhöz, kutatási jelentésekhez, kivonatokhoz, diplomamunkák, OTDK-dolgozatok összefoglalójához stb. elengedhetetlen a szakma töretlen érdeklődése, amelynek a lelkes olvasáson túl a színvonalas tartalommal való megtöltés elősegítésében is testet kell öltenie. Így lehet azt a bizonyos főnixet újraéleszteni és olyan távlatokba repíteni, amely előbb-utóbb a jelenleginél magasabb hazai akadémiai reputációhoz és – több más magyar nyelvű folyóirathoz hasonlóan – a nemzetközi indexálás eléréséhez vezet.